Mongolian | English | Japanese
PMS :: Дэмжлэг менежментийн систем  

Баян-Өлгий аймгийн гавьяатууд
Нэр Овог Аймаг Сум
1 СЕЙСЕНБАЙ Шикейн Баян-Өлгий Алтай
2 ТЕЛЕУХАН Жагсалагийн Баян-Өлгий Алтай
3 УЗБЕН Хурманбайн Баян-Өлгий Алтай
4 АЛИП Халигийн Баян-Өлгий Алтанцөгц
5 БААСТ Бөхийн Баян-Өлгий Алтанцөгц
6 ПУНЦАГ Бөпөөгийн Баян-Өлгий Алтанцөгц
7 ХАЙРУЛЛА Жалелийн Баян-Өлгий Алтанцөгц
8 БААТАРХАН Тунгатбайн Баян-Өлгий Баяннуур
9 БАЯЛХАН Ниязын Баян-Өлгий Баяннуур
10 ЖҮНСБЕК Хабасын Баян-Өлгий Баяннуур
11 ЗУЛАН Шаябайн Баян-Өлгий Баяннуур
12 ЦАГААНХИЧИГ Зулын Баян-Өлгий Баяннуур
13 ЧАПАЕВ Хундангийн Баян-Өлгий Баяннуур
14 ЖУМАГАЛИ Мухайсын Баян-Өлгий Булган
15 ЖҮНИС Жумабайн Баян-Өлгий Булган
16 ХАВКЕЙ Ахмерийн Баян-Өлгий Булган
17 ДАМЧАА Банзарын Баян-Өлгий Буянт
18 ДОНДОГ Маниадын Баян-Өлгий Буянт
19 КИНЯТ Жагсамбайн Баян-Өлгий Буянт
20 БАЙГОБЫЛ Хаваны Баян-Өлгий Дэлүүн
21 ГОНЧИГ Булганбайн Баян-Өлгий Дэлүүн
22 ДҮЙСЕНБАЙ Тасбаатарын Баян-Өлгий Дэлүүн
23 ЗУЛЬКАФИЛЬ Маулетийн Баян-Өлгий Дэлүүн
24 САЙПОЛДАЙ Жагдайн Баян-Өлгий Дэлүүн
25 ТИГАД Тэнгисийн Баян-Өлгий Дэлүүн
26 ХАВАДОЛДАЙ Шалайн Баян-Өлгий Дэлүүн
27 ХАЙЖАМАЛ Банишийн Баян-Өлгий Дэлүүн
28 ШАЙЗАДА Сатишбаны Баян-Өлгий Дэлүүн
29 ЕРЭНПИЛ Цэрэнгийн Баян-Өлгий Ногооннуур
30 ЛЭГРЭВ Хөхийн Баян-Өлгий Ногооннуур
31 ТЛЕУХАН Кажибайн Баян-Өлгий Ногооннуур
32 ТҮВШИН Түлшигийн Баян-Өлгий Ногооннуур
33 ШАКЕН Хабийн Баян-Өлгий Ногооннуур
34 АВДЫХАДЫР Сулеймений Баян-Өлгий Өлгий
35 АМАНТАЙ Муберекийн Баян-Өлгий Өлгий
36 ДАРЖАА Сахариягийн Баян-Өлгий Өлгий
37 МАГАУИЯ Султаниягийн Баян-Өлгий Өлгий
38 МОНГОЛХААН Аргамбайн. Баян-Өлгий Өлгий
39 САМЖИД Риймэдийн Баян-Өлгий Өлгий
40 КАНАН Бейсханы Баян-Өлгий Сагсай
41 ХАВЛААШ Хавкийн Баян-Өлгий Сагсай
42 ГАЛАА Гончигийн Баян-Өлгий Толбо
43 КАЖЕБЕР Курпейн Баян-Өлгий Толбо
44 МЕКЕЙ Абишийн Баян-Өлгий Толбо
45 ХУСАЯН Дүйсенбайн Баян-Өлгий Толбо
46 АКТЫШХАН Үркиний Баян-Өлгий Улаанхус
47 АХМЕТБЕК Хисагийн Баян-Өлгий Улаанхус
48 ДАШТАУН Дотейн Баян-Өлгий Улаанхус
49 КАМБАР Умирбекийн Баян-Өлгий Улаанхус
50 ТЛЕЙХАН Ороны Баян-Өлгий Улаанхус
51 ХАДУУ Жакейн Баян-Өлгий Улаанхус
52 ХУРМЕТБЕК Байтазагийн Баян-Өлгий Улаанхус
53 ЧОЛТАЙ Советын Баян-Өлгий Улаанхус
54 ШАВДАН Альгалийн Баян-Өлгий Улаанхус
55 СУРАГАН Хумарын Баян-Өлгий Улаанхус/Ойгор/
56 МУХАМЕДИ Тырнаханы Баян-Өлгий Цагааннуур
57 АДРЕС Чөгөөлийн Баян-Өлгий Цэнгэл
58 БАХЫТ Однайн Баян-Өлгий Цэнгэл
59 ВАРНИШКА Бадарын Баян-Өлгий Цэнгэл
60 ЖАМБАА Дүүдэйн Баян-Өлгий Цэнгэл
61 МЕКТЕП Миштарын Баян-Өлгий Цэнгэл
62 МЯГМАР Хоохоны Баян-Өлгий Цэнгэл
63 САНДАЛХАН Раздакийн Баян-Өлгий Цэнгэл
64 СТАМБУЛ Авидхааны Баян-Өлгий Цэнгэл
65 СУЛТАН Таукейн Баян-Өлгий Цэнгэл
66 ХАСИМ Сабарбайн Баян-Өлгий Цэнгэл
67 ШУУРАВ Янгалагийн Баян-Өлгий Цэнгэл
Үнэлэх
Нэвтрэнэ үү
Үнэлгээ (0)

Админы мэдээлэлСэтгэгдэл үлдээх
Нэр
Сэтгэгдэл
Өмнөх сэтгэгдлүүд »

ДМС

Системийн эрхэм зорилго Яагаад шаардлагатай гэж “ДМС”-ийн багаас үзүүлэх үйлчилгээ “ДМС” хэнд ашигтай вэ Зах зээлийн мэдээлэл Бизнесийн орчин “ДМС”-ийн гишүүн болсоны давуу тал "ДМС” Гишүүн болох

Вэбсайт

Сайтын бүтэц Хөгжүүлэгчид Тусламж

Web stats